Groshgrup

është një laborator social-artistik eksperimental italo-shqipëtar-argjentin.

Riflekton mbi temat e pranimit, te mirpritjes dhe të identitetit kultural,

përmes përdorimit te më nyrave te ndryshme te veshtrimit.

 

Bashkëpunimi me:

Na kontaktoni: info@groshgrup.net